Certifikati

 

 

 

ECOCERT može dobiti proizvod koji

sadrži najmanje 50 % originalnih bioloških sastojaka (bez vode).

 

 

 

 

  

BIOCERT može dobiti proizvod koji

sadrži najmanje 95 % originalnih bioloških sastojaka (bez vode).

Ovo je najstarija i najmodernija kozmetika.

Osjetite nadmoć bilja u službi Vaše ljepote!